Oversikt over utstyr i O-gruppa

Løperbrikker og posteinheiter

Sjå eige fil med oversikt her

Lage løype i OCAD

O-gruppa har eige PC med OCAD installert. Veiledning finn de her

Tegne kart

Her er link til veiledning for teikning av kart

For nybyrjarar:

Opplæring kart og kompass