SPAREBANKSTIFTELSEN Dnb i møte kom vår søknad og har løyvd 400 000 kr i tilskot til ny friidrettsbane.

Postet av Ål IL den 29. Mar 2022


SPAREBANKSTIFTELSEN Dnb
i møte kom vår søknad og har løyvd 400 000 kr
i tilskot til ny friidrettsbane.

Ål IL sin del av kostnaden vil bli mellom 
1.5 og 2 MNOK. No har me 1.7 MNOK av vår del.
Resterande del av kostnaden er spelemidlar og
Ål kommune med 1/3 på kvar.

Prosjektet Ny Friidrettsbane er planlagt at
startar opp i mai, og ferdig bygd innan 1. aug.


Takk til Sparebankstiftelsen Hallingdal for peng til drift :-)

Postet av Ål IL den 21. Mar 2022

Me har fått kr 15 000 i tilskudd til drift frå http://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/
Rydding medlemsregister - Kontingent faktura for 2022 er rett rundt hjørnet

Postet av Ål IL den 16. Mar 2022

Medlemsregisteret til ÅL Idrettslag har ein del navn som ikkje har betalt kontingent på fleire år.

Der det er ubetalte krav for to år eller meir blir personer tatt ut av registeret.

Det vil då gå ut e-post om at gamle krav er kreditert.

Muligens nokon få unntak vedrørende sletting då me prøve å få sendt faktura til enkelte pensjonister i posten.

Det er også enkelte medlemmer / barnefamilier som me veit er aktive som kan få eget skriv.

Faktura medlemskontingent 2022 kjem snart, dvs. når me har fått renska opp i registeret. 

Satser er fortsatt kr 150 for medlem og kr 450 for dei som er registrert som familie.Årsmøte 7/4 kl 19:30 - Saksdokumenter

Postet av Ål IL den 10. Mar 2022

Årsmøte 2022: Torsdag 7. april kl. 19.30. Bråta.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ål IL saksliste årsmøte 7. april 2022 (3).docx

ÅRSMELDING ÅL IL - 2021 07.04.2022 Final.docx

ÅL IL Resultat og Egenkapital 2021.xlsx

ÅL IL TOTALT RESULTATREGNSKAP 2021.pdf

ÅL IL Totalt noter til regnskap 2021.docx

ÅL IL Hovedlag Resultatrapport 31 12 2021.pdf

ÅL IL AU-Hovedlag Budsjett 2022.xlsx

Kontrollutvalget rapport for 2021.pdf

Ta kontakt på post@aalil.no for saksdok. innkommende saker.